המממן הראשי

משרד המדע והטכנולוגיה

 

 

חסות

 

 

אוניברסיטת חיפה

 


קרנות ותמיכה

האיחוד האירופאי

Misereor

Church of Scotland

BARD

BIRD-F

BMBF, Israel Germany

MERC–USAID, USA

9

NSFC-National Natural Science Foundation of China

 

 

מממנים לפרויקטים מחקריים מקומיים

משרד המדע והטכנולוגיה

האגודה למלחמה בסרטן

Ministry of Agriculture

משרד כלכלה

משרד התשתיות הלאומיות, אנרגיה ומים

משרד בריאות

המשרד להגנת הסביבה

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

 

 

 

שותפים

עירית שפרעם

מעוצה מקומית בר-אלמכסור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הלשכה המרכזית הפלסטינית

جامعة بن غوريون

جامعة تل أبيب

الجامعة العبرية- القدس

معهد التخنيون

מכללת תל-חי

מכללת אורט

מרכז וולקני

School of Public Health – University of Michigan

הפורום האזרחי לקידום בריאות

 

 

תרומות

מורי ארקן