תמונות מפגש שני

המפגש עסק ביוזמות בתחילת הדרך, חשיבותן ואופן איסוף הנתונים והמידע עבור שוק העבודה.