מחקרים חברתיים

מחקרים חברתיים

أخبار

סקר חברתי כלכלי 2007

  הפרק 1-4 הערבית ואנגלית  פרק חמישי – אוכלוסייה  טבלאות פרק ו 'דיור ותנאי דיור טבלאות פרק שביעי: כוחות עבודה וכוח עבודה טבלאות  פרק שמונה:

קרא עוד »