השתתפות 500 תלמידים ותלמידות ביום המדעים באגודת הגליל

השתתפות 500 תלמידים ותלמידות ביום המדעים באגודת הגליל

1.10.2017

מכון המחקר היישומי  השייך לאגודת הגליל – האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות – ערך יום עיון למדעים השתתפו בו 500 תלמידים מבית הספר המקיף "ג" בשפרעם. המטרה הייתה לחשוף את התלמידים לנושאים מדעיים שונים באמצעות האירועים, הפעילויות והחוויות המדעיות שהציג צוות אגודת הגליל.

היום כלל אירועים ופעילויות שהציגה קבוצת חוקרים ומומחים באגודת הגליל בתחום הביולוגיה, הכימיה, הסביבה והנדסת הסביבה, בנוסף לדיון אודות הדרך המדעית והעתידית של התלמידים בבחירת מקצוע לימודים ומקצוע העבודה.

בהקשר זה, ד"ר סארי עאסלה (חוקר באגודת הגליל) אמר, כשדיבר על חשיבותם ומטרותיהם של מפגשים וימים מדעיים אלה: "מכון המחקר היישומי באגודת הגליל חותר – באמצעות ימי המדעים שהוא מעניק לבתי הספר הערביים – לעודד ולפתח את הרצון לביצוע מחקר מדעי ע"י הדור הצעיר, דרך חשיפתו לניסויים המדעיים השונים וביצועם בעצמו. בנוסף לעובדה שהפעם אירחנו 500 תלמידים באגודת הגליל, התלמידים השתתפו ב- 16 תחנות בתחומים הבאים: ביולוגיה, כימיה, סביבה והנדסת סביבה. ובאותו הקשר, ד"ר ג'רייס ג'דעון (המנהל המדעי של המכון) הדגיש את חשיבות ביצוע פעילויות כאלה ואת השתתפות התלמידים בהן, מאחר והן חושפות בפני התלמיד את מידת החשיבות של המחקר המדעי בפיתוח המדע, כמו כן הן פותחות בפניו אופקים לעסוק במחקר מדעי כמקצוע עתידי.