מחקר יישומי

 

מו"פ אזורי אגודת הגליל הוקם, ב- 1995 ע"י אגודת הגליל בתמיכה של משרד המדע ופועל תחת חסות אקדמאית של אוניברסיטת חיפה. הוא ממכוני המחקר הראשונים באזור הצפון שהתחיל לעסוק במחקר מדעי יישומי, ונחשב לאחד המרכזים המובילים בין כל מרכזי המו"פ בישראל. כיום מו"פ מעסיק 10 מדענים בכירים עם רקע רחב בהנדסת כימיה וסביבה, פתולוגיה של צמחים, ביוטכנולוגיה, מיקרוביולוגיה, כימיה, ובריאות הציבור, ובנוסף 20 עוזרי מחקר, סטודנטים לתואר שני ושלישי. הסטודנטים מבצעים את עבודות הגמר שלהם  בהנחית חוקרי המו"פ או בהנחיה משותפת של חוקרי המו"פ וחוקרים ממוסדות להשכלה גבוהה בארץ. תחומי המחקר העיקריים של המו"פ כוללים טיפול במים, הפקת ביואנרגיה מפסולת ושפכים, פעילות ביולוגית (בעיקר אנטימיקרוביאלית) של חומרים טבעיים ומיצויים מצמחי מרפא, וגילוי תרופות.

חוקרי המו"פ זכו בתוכניות מחקר מתוקצבות ע"י מענקי מחקר מקרנות מחקר בארץ (משרד המדע והטכנולוגיה, משרד החקלאות, משרד האנרגיה, משרד איכות הסביבה, משרד הבריאות, משרד הקליטה להחזרת מדענים מחו"ל), קרנות דו-לאומיות (BMBF-MOST, BARD), וקרנות בין-לאומיות מהאיחוד האירופי (Horizon 2020, ENI CBC MED, EUPI), וברובם רב-תחומיים ומתבצעים בשיתוף פעולה עם חוקרים ממוסדות המחקר ואוניברסיטאות בישראל ובעולם. חוקרי המו"פ מפרסמים את תוצאות מחקריהם בעיתונים מבוקרים מובילים.

גולת הכותרת של המו"פ היא הקמת 8 חברות סטארט-אף, שחלקן הצליח מאוד ונסחרות בבורסות השונות בעולם ומוערך שווין במיליארדי שקלים ומעסיקות עשרות ואף מאות אנשים מישראל.

 מו"פ אגודת הגליל נערך להגברת והעמקת הפעילות המדעית, החינוכית והקהילתית של עובדי המו"פ בקרב האוכלוסייה המקומית ע"י עריכת מגוון השתלמויות מקצועיות (למורים, עובדי מועצות מקומיות ואחרים), סיורים לימודיים, חוגים מדעיים לתלמידי ב"ס וכנסים מדעיים. כמו כן, בשנת 2019 קיים המרכז 7 כנסים (ראה פירוט בפרק פעילות חינוכית וקהילתית.

מטרות המו"פ:

– שיפור וקידום התנאים הבריאותיים הכלכליים והחברתיים של האוכלוסייה בכלל והאוכלוסייה הערבית בפרט, באמצעות מחקרים שימושיים לטובת ולרווחת הציבור.

– הנגשת המדע לאוכלוסייה המקומית ועידוד לימוד מקצועות מדעיים בקרב אוכלוסיית התלמידים

– עידוד יזמות ביוטכנולוגית

אסטרטגיות:

– פיתוח וקידום מחקרים יישומיים בעלי אופי אזורי בתחומי המדע והטכנולוגיה.

– פיתוח פתרונות מדעיים לבעיות בריאותיות וסביבתיות הקיימות באזור.

– יצירת שיתוף פעולה עם חוקרים בכירים ממוסדות המחקר השונים בארץ ובעולם וייזום הצעות מחקר משותפות והגשתן למימון קרנות מחקר בארץ ובעולם.

– פיתוח התשתית המחקרית הקיימת.

– קליטת חוקרים חדשים והעמקת תחומי המחקר הקיימים .

– הרחבת הקשרים עם גורמים מקומיים כגון רשויות מקומיות, איגוד ערים, תעשיות, ארגונים קהילתיים וחקלאיים.

– העמקת הקשר עם בתי הספר והקהילה ע"י הדרכה לימוד ומחקר .