סדנת "קביעת פעילויות ותוכנית פעולה"

סדנת "קביעת פעילויות ותוכנית פעולה"

צוות פרויקט "בניית יכולת מקומית לחוסן לשינויי אקלים" באגודת הגליל, ערך סדנה עם מנהלי מחלקות בעיריית שפרעם , במסגרת סדרת מפגשים, כאשר הראשון שבהם היה מחקר של המבצעי והצרכים המוסדיים להתמודד עם שינויי האקלים בשפרעם.

במהלך הסדנה הוגדרו המשימות והיעדים המעשיים, הוצגו מדדי ההצלחה לשנה הבאה, חלוקת האחריות, זיהוי המשימות, סדר העדיפויות ותזמון ותכנון הפעילויות לשיתוף הציבור וקביעת ההשקה. בטווח הקרוב.