מברכים קידום החלטת ממשלה לאישור ותקצוב התכנית הרב מערכתית לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית

מברכים קידום החלטת ממשלה לאישור ותקצוב התכנית הרב מערכתית לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית

לאחר יותר מ- 3 שנים של פעילות לקידום החלטת ממשלה לאישור ותקצוב התכנית הרב מערכתית לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית, שר הבריאות ח"כ ניצן הורוביץ, הצהיר תמול (ה- 3.10.21) על הכוונה לאמץ ולאשר את התכנית בתקציב של 650 מיליון ש"ח.

אנחנו בהחלט מברכים על קידום התכנית ומלאים תקווה שבקרוב תאושר רשמית ותעוגן בהחלטת ממשלה. אין ספק שזהו צעד משמעותי בדרך הארוכה לקידום ושיפור מצב הבריאות ושירותי הבריאות בחברה הערבית. תכנית זו שיזם משרד הבריאות והמשרד לשוויון חברתי עוסקת בפיתוח מנופים אסטרטגיים לקידום הבריאות במישורים שונים; התשתיות, כוח האדם, החינוך, המחקר והרגולציה. ארגוני בריאות, ארגוני חברה אזרחית ואנשי מקצוע רבים בתחומי הבריאות השתתפו בגיבוש התכנית. אגודת הגליל, ליוותה את התהליך מתחילתו ופעלה רבות החל מהנגשת מידע ונתונים רלוונטיים אודות החברה הערבית בתחום הבריאות והחברה, ארגון פורומים מקצועיים לגיבוש המלצות, פעילות מול מקבלי החלטות ופוליטיקאים, קידום תקשורתי של התכנית ועוד.

אין ספק שתכנית זו אין בה כדי לסגור את כל הפערים ואי השוויון הקיימים לאורך שנים רבות אך בהחלט האגודה רואה בה הזדמנות לשיפור ותחילתו של תהליך שינוי מערכתי ותפיסתי באשר לבריאותה של האוכלוסייה הערבית. מתוך אמונה זו האגודה תפעל לקידום שיתופי פעולה ושותפות עם כלל הגורמים בעלי העניין ובראשם משרד הבריאות והמשרד לשוויון חברתי להבטחת ניצול יעיל וחכם של משאבי התכנית ולפיתוח מנגנוני פעולה ויישום יעילים לטובת כלל החברה הערבית.