סקר הצעירים בחברה הפלסטינית בישראל

סקר הצעירים בחברה הפלסטינית בישראל

" פעילות ענפה זו התבססה על האמונה בחשיבות האסטרטגית של ייצור הידע המבוסס והשימוש בו לצורך התכנון למען החברה הפלסטינית בישראל. ע"כ הוקם מרכז "רכז"- המרכז למחקר חברתי יישומי כדי לספק מידע עדכני, אמין, מייצג ומבוסס במגוון תחומי החיים של הפלסטינים בישראל, החברתיים, הכלכליים, הבריאותיים והסביבתיים".

להלן התוצאות העיקריות

המפקד של קבוצת הנוער הפלסטינית בישראל (לא כולל ירושלים והגולן) הוערך בסוף שנת 2019 ב -439,200, המהווים 28.4% מכלל האוכלוסייה הפלסטינית בישראל, עם חלוקה של 48.9% נקבות לעומת 51.1% גברים, ומבחינת הסטטוס החברתי, 47.6% מבני הנוער הם רווקים ו -39.2% נשואים, ואחוז הגרושים מגיע ל -2.5%.

מבחינת ההיבט הכלכלי 61.1% מבני הנוער ציינו שהכנסתם כמשפחה נמוכה מהממוצע הכללי. שיעור ההשתתפות בשוק העבודה הגיע ל -64.7% בקרב בני הנוער הפלסטינים בישראל בין הגילאים 18-35 שנים, עם 77.8% מהזכרים לעומת 51.1% מהנקבות.. ראוי לציין כי 83.8% מבני הנוער העובדים הם עובדי שכר, מתוכם 23.2% עובדים כשכר במגזר הממשלתי, 40.2% עובדים במגזר הפרטי הערבי ו -20.4% עובדים כשכר במגזר הפרטי היהודי, בעוד 14.1% עובדים עצמאי ועצמאי. על פי הנתונים, ההכנסה החודשית הממוצעת נטו של אדם צעיר היא 6,979 שקלים, והכנסתו של הפרט עולה עם הגיל וההשכלה.

למידע נוסף: