כנס מחקרי המים והאנרגיה על שם ד "ר מרים וולדמן ז"ל

כנס מחקרי המים והאנרגיה על שם ד "ר מרים וולדמן ז"ל

וסדנה בתחום טיפול בשפכים אגרו-תעשייתיים
2021 ,דצמבר 16-15
נצרת

מכון המחקר היישומי אגודת הגליל בשיתוף עם חברת מקורות, חברות הזנק ומכללת בראודה, ארגנו כנס בינלאומי בתחום המים והאנרגיה, במסגרת פרויקט מחקר בינלאומי (ULTIMATE) ,במימון האיחוד האירופי
(2020 Horizon .)פרויקט זה בוחן וחוקר יישום טכנולוגיות חדשניות של טיפול בשפכים אגרו-תעשייתיים (שפכי בתי בד, שפכי מחלבות ויקבים), עם דגש על ייצור אנרגיה חלופית ומיצוי חומרים בעלי ערך כלכלי, כחלק מגישת הכלכלה המעגלית (Economy Circular).

הכנס יתקיים ב- 12/16-15 בנצרת באולם ההרצאות של פארק התעשייה. הדוברים הראשיים בכנס הם חוקרים בעלי שם עולמי בתחום המים והאנרגיה מארה" ב, איטליה, גרמניה, יוון, אנגליה ומישראל. כאות הערכה וכבוד על התרומה של ד" ר מרים וולדמן ז" ל אחראית תחום מים, סביבה וחקלאות במשרד המדע בשנות ה- 90 של המאה הקודמת למכון המחקר אגודת הגליל בתחילת דרכו, ועל תמיכתה הרבה במשך השנים שלאחר מכן, הנהלת המכון החליטה לקרוא השנה לכנס " כנס המים והאנרגיה על שם ד"ר מרים וולדמן ז"ל".

הכנס המרכזי התקיים ביום רביעי 12/15 וכלל, מושב פתיחה של דוברים מאגודת הגליל, אוניברסיטת חיפה,
משרד המדע, ונציג משפחת וולדמן. הכנס יתחיל בהקרנת סרט קצר על המכון למחקר יישומי – אגודת הגליל,
שלאחריו יתקיימו לאורך היום מספר מושבים עוקבים , שבהם ירצו חוקרים מחו " ל ומהארץ, על הממצאים
והידע שבחזית המדע, הטכנולוגיה וההנדסה, בתחום המים והאנרגיה.

היום השני של הכנס הוקדש לסדנה של " קהילת קבוצות המטרה", ויתמקד בנושא מים, אנרגיה וחומרים בעלי
ערך כלכלי, ממוחזרים משפכים אגרו-תעשייתיים. לסדנה הוזמנו בעלי ענין, מקבלי החלטות, משרדי ממשלה ,
תאגידי מים, איגודי ערים, מדענים, חברות הנדסיות בתחום, ובעלי עסק בתחום האגרו-תעשייה (בתי בד,
יקבים ומחלבות קטנות ובינוניות ועוד).
הסנדה תהיה במתכונת הרצאות קצרות של נציגי פרויקט ULTIMATE( חוקרי המכון, חברת מקורות, וחברות
ההזנק )אגרוביקס מישראל ו- GtG מיוון(, שיציגו את הפרויקט בכלל, ואת הטכנולוגיות הספציפיות בפרט.
יישום המחקר מתוכנן להיבחן בשני אתרי פיילוט (מכון הטיפול בשפכי כרמיאל בצפון, והמכון לטיפול בשפכי
אזור גוש דן במרכז).
לאחר ההרצאות, תינתן הזדמנות לכל המוזמנים להשתתף בדיון ולתרום לשיח , במסגרת פאנל ושולחנות
עגולים, במטרה להציף בעיות מהשטח מבעלי הענין, ואפשרויות לטיפול הטכנו-כלכלי והסביבתי המתאים
ביותר, ושעונות על היבטי הכלכלה המעגלית.