בכנס המדעי השנתי של אגודת הגליל

בכנס המדעי השנתי של אגודת הגליל

אגודת הגליל – האגודה הערבית למחקר, קיימה את הכנס המדעי השנתי שלה, ביום חמישי, 17.11.2022, באולם הכנסים של האגודה בשפרעם, במטרה להציג את ההתפתחויות והתוצאות האחרונות של המחקר המדעי המתמשך במכון. כנס זה הינו טקס שנתי בו משתתף קהל רחב ומגוון של חוקרים וסטודנטים של מכונים גבוהים ומתעניינים בתחומי המדע, הסביבה והבריאות.

המייחד את הכנס השנה הוא הגיוון בנושאיו ובהצגותיו השונות, שכללו מחקר מדעי, בריאות, סביבה וחינוך, שכן הכנס שילב את כל הפעילויות המדעיות, המחקריות, החברתיות, הבריאותיות והסביבתיות של אגודת הגליל.

הכנס נפתח בדברי ברכה מאת נשיא הכנס, ד"ר. כיתי בראנסי-כרכבי ומנכ"ל אגודת הגליל, מר אחמד שייח' מוחמד, מברכים את הנוכחים המכובדים ומדגישים את חשיבות הטמעת המדע והמחקר. לאחר מכן נשא פרופ' משהור חוש, מאוניברסיטת חיפה, הרצאה שכותרתה "מערכות מים חכמות: היבטים תפעוליים ובטחונים".

הכנס כלל גם שלושה מעגלים שונים. הראשון: טיפול במים, שפכים, פסולת וקרקע, והתייחס לסביבות מזוהמות, טיפול במי שתייה ושפכים, ומחזור פסולת אורגנית, והשני בכותרת סביבה, בריאות וחינוך. ונושאיו קשורים לחברה וסביבה, שינויי אקלים, והקשר של הסביבה העירונית לבריאות. באשר למעגל השלישי, זה היה הצגה למצגות סטודנטים, והוא כלל הצגות של מחקרים שונים על טיפול בשפכים ביתיים מעורבים בעכירות שמן, טיפול ללא חמצן בשפכים ביתיים, ויסות שחרור גזי חממה בבריכות ירוקות בטבע, וכן שינויים בהרכב החיידקים במהלך ניתוח החומר הכימי.

בכנס השתתפו חוקרים רבים, סטודנטים , ונציגי אוניברסיטאות שונות בארץ, בנוסף למורים למדע, חקלאות ואיכות הסביבה מהקהילות הערביות והיהודיות, וכן נציגי משרדים שונים ומרכזי מחקר שונים בתחום המדינה. המצגות התבססו על תוצאות המחקר שנערך בפיקוח צוות המדענים והחוקרים במכון המחקר היישומי של אגודת הגליל.