אגודת הגליל מקיימת פורום בנושא: טיפול בפסולת אורגנית

אגודת הגליל מקיימת פורום בנושא: טיפול בפסולת אורגנית

המכון למחקר יישומי – אגודת הגליל, בשיתוף משרד המדע, מוסד שמואל נאמן, המשרד להגנת הסביבה, אוניברסיטת חיפה ועיריית שפר-עמר, קיימו פורום בנושא "טיפול בפסולת אורגנית" ( פורום פסולת ביולוגית). הפורום התקיים בבניין אגודת הגליל בשפרעם, ביום 13.03.2023 בשעה 9:00 עד 14:00.

מו"פ אגודת הגליל החל בשנת 2019 לבחון  את אפשרויות שיפור ניהול הפסולת האורגנית ע"י מערכות מבוזרות Decentralized systems)), זאת במהלך פרויקט  DECOSTבמימון האיחוד האירופי (EU).

התמקדות הפרויקט הייתה בקומפוסטציה מבוזרת תוך כדי למידה מעמיקה של האתגרים והחסמים, כמו כן לחלופות וההזדמנויות השונות ע"י פיתוח מודל לניהול הפסולת האורגנית, בשיתוף עם מוסד שמואל נאמן. בנוסף, הושקעו מאמצים רבים בפיתוח מודל מרחבי לניהול הפסולת האורגנית באמצעות GIS, מערכות מידע גיאוגרפיות.

במהלך הפורום (Bio-Waste Forum), הוצגו התובנות וההזדמנויות בתחום ניהול הפסולת האורגנית ע"י מומחים מאגודת הגליל ומוסד שמואל נאמן, בנוסף למומחים מהמשרד להגנת הסביבה, מעיריית שפרעם, מהאקדמיה והתעשייה, ויועצים סביבתיים ויזמים בתחום.