הערכה אסטרטגית של הצרכים והיכולות הבסיסיות של עיריית שפרעם

הערכה אסטרטגית של הצרכים והיכולות הבסיסיות של עיריית שפרעם

במסגרת פרויקט "בניית יכולת מקומית לחוסן לשינויי אקלים", קיימו צוות הפרויקט באגודת הגליל סדנה עם מנהלי המחלקות השונות בעיריית שפרעם ללימוד וזיהוי צרכיהם התפעוליים והמוסדיים להתמודדות עם שינויי האקלים. הסדנה הונחתה על ידי ד"ר עורווה סויטאט, שבה נותחו פערים, חוזקות וחולשות, הזדמנויות ואיומים, להפחתת סיכון אסונות ובניית חוסן. על בסיס סדנה זו ייבנה קורס הכשרה מלא הכולל סדנאות מקצועיות וליווי מומחים מתחומים שונים.