קידום שוויון בריאות בגליל – דו"ח עשור

קידום שוויון בריאות בגליל – דו"ח עשור

8.11.2020
אנו באגודת הגליל שמחים לשים בידכם את הגיליון האחרון שאנו משתתפים בו כאגודה, המבוסס על נתונים שפרסמה ריקס – המרכז למחקר חברתי. פרסום שכותרתו "קידום שוויון בריאות בגליל – דו"ח – "קידום שוויון בבריאות לגליל- דו"ח העשור".

הדו"ח נועד לבחון ולפקח – מנקודת מבט אזרחית כתושבים פעילים ואזרחי הגליל – מה נעשה בעשור האחרון בכדי להשלים פערים בבריאות, מה תוכנן, מה יושם ועד כמה הושגו היעדים בתחום.
הפרסום בשותפות עם המכללה לרפואה בצפת, שטיל, הפורום האזרחי לפיתוח בריאות בגליל והחברה

 

אנו מקווים שתמצאו את זה שימושי