תחנות ומחלקות

תחנות

1. חדר ישיבות להרצאות, בנוי בעיצוב מעגלי, התואם את הדרך המסורתית, תוך שימוש בחי וקליי.
זהו האולם הראשון שמסביר פנים (בו מאכלס עד 70 סטודנטים בכל פעם), בו מבקרים מקבלים הסבר על אל-מאיסאם, על פעילויותיו ועל השימוש בצמחי מרפא ברפואה המסורתית והמודרנית. אולם זה נבנה מעגלי לפי שיטות הבנייה המסורתיות בעזרת חציר וחימר. דרך בנייה זו מספקת את היתרון של ארכיטקטורה השומרת על טמפרטורה נאותה מבלי להשתמש במיזוג אוויר מודרני המזיק לסביבה.
2. תחנה לגידול דבורים ולחילוץ דבש.
הוא מורכב ממספר כוורות לגידול דבורים, אשר מכוונות להבנת עולם הדבורים, תפוקתו היצרנית ויתרונותיה הבריאותיים. התלמידים והמבקרים יכולים לחוות תערוכה חיה של מבנה פונקציונלי של הכוורת, מיצוי דבש ושעווה וכן לבצע ניסויים מדעיים בתחום זה המותאמים לכל קבוצת גיל.
3. גן וירוק המהווים עשבי מרפא מקומיים ותבלינים המשמשים ברפואה המסורתית הישנה.
יותר ממאה מיני צמחי מרפא נשמרים וגדלים לשימוש במחקר מדעי. בין הטכניקות המשמשות למדע ניתן למצוא מיצוי של חומרים פעילים מהצמחים הממוקדים, פיתוח תערובות ושמנים טיפוליים בוטניים. באחדות, הפקת קרמים וסבונים הם חוויות אחרות העומדות לרשות התלמידים להתנסות בהן.
4. חדרי כיתה
ישנם שני חדרי כיתה המשמשים לסירוגין עם שאר תחנות ה- AlMaissam ואחת מעבדות מצוידות כראוי לשימוש התלמיד במהלך ניסויים וסדנאות.
5. פינת קומפוסט
בפעילות בפינה זו ייצור קומפוסט תוך שימוש בטכניקות שונות. התלמידים מסוגלים ללמוד תהליכים אלה ולבצע ניסויים מדעיים שונים על הקומפוסט המיוצר. סטודנטים ומבקרים מתוודעים לשיטות החקלאות האורגנית והיתרונות הבריאותיים שלה יחד עם איכות התוצרת האורגנית והיתרונות הסביבתיים והכלכליים כתוצאה מייצור הקומפוסט.
6. פינת השתרשות צמחית
פינה זו משמשת להפצת צמחי בר שמורים ומחולקת לבתי ספר. כאן התלמידים ילמדו את היעילות של ההיבטים השונים של טכניקת השתרשות באמצעות סוגים שונים של אדמה, השתרשות הורמונים, השקיה או באמצעות גזרי צמחים שונים.
7. פינה לייצור גז ביו מפסולת
זוהי פינה חדשה לבחינת הגורמים השונים המשפיעים על ייצור מתאן דרך פירוק וסינתזה אנאירובית של חומר אורגני.
8. פינה לגידול צמחי מים, דגים וללימוד או הדגמה של דרכים בהן אנו יכולים להפיק תועלת מבלי להסיח את דעתם של המערכת האקולוגית הטבעית שלה בחיים מימיים (כולל עמק Arifical וביצות לצמחי מים ודגים).
ישנם שני ביצות מים מלאכותיות ועמק מלאכותי באל-מאיסאם. ביצות אלה אינן רק מנגנונים הכרחיים להפגנה של המערכת האקולוגית, אולם הם מהווים מדיומים טובים עבור התלמידים לבצע ניסויים משמעותיים להבנת מחזורי גידול אצות ודגים וחשיבותם למערכת האקולוגית הימית. באמצעות ביקור באזורי הביצה, יוחדר לרשת חיי המים, תוך שימור ושיפור ביוטכנולוגית של גידול דגים מאוזן, ותכנון וביצוע ניסויים שונים בתחום. דרך עמק זה מוצגת שיטת טיהור מים טבעית באמצעות צמחי מים בלבד ללא כל הפרעה מעשה ידי אדם.
9. פינת ציפורים ומכרסמים במטרה להציג את המגוון הביולוגי ואת חשיבותו למערכת האקולוגית.
באזור זה שוכנים מינים שונים של עופות בר. התלמידים מנצלים את התחום הזה כדי ללמוד ולבצע מחקר בהתאם למנהלים ידידותיים לבעלי חיים. במהלך ביקורם התלמידים מתוודעים למינים שונים של ציפורים ומכרסמים בקרב בעלי חיים אחרים, תוך שהם חוקרים את התנהגותם של בעלי החיים ודרכיהם לשמר או להגן עליהם.
10. דרכי מחזור שונות
תערוכות והדגמה של אפשרויות מחזור שונות נמצאות בכל רחבי AlMaissam כגון מיחזור פסולת ושימוש חוזר בחציר ובחימר, כמו גם שימוש חוזר בצמיגים במפעלי גידול או שילובו בשיפוץ מחדש.
11. גידול אלגיה
אוריינטציה חינוכית ומחקרית, זוהי פינה בה התלמידים מקבלים היכרות עם גורמים שונים המשפיעים על גידול אצות. מצד שני, דרך פינה זו התלמידים יכירו דרכים שונות בייצור חומרים המועילים לאצות ספציפיות המיועדות לטיפול בתסמינים או מחלות מסוימות.