שולחן היערכות השלטון המקומי למשבר האקלימי-אקולוגי – מסמך המלצות

שולחן היערכות השלטון המקומי למשבר האקלימי-אקולוגי – מסמך המלצות

המשבר האקלימי-אקולוגי הוא המשבר החמור ביותר שעומד בפני האנושות. על פי קהילת המדע יש
חלון זמנים קצר מאוד לנסות ולעצור את המשבר. אם נחרוג מחלון הזמנים, יהיו לכך השלכות בלתי
הפיכות וקטסטרופליות. כפועל יוצא מכך, טיפול בנושא צריך לקבל קדימות והכרה בבהילות ובזמן הקצר
שיש לפעול בתוכו.

להמשיך קריאה :