קורס סיום לאימאמים

קורס סיום לאימאמים

אגודת הגליל ערכה קורס משלים לאימאמים בנושא הגנת הסביבה וקיימות.
מושב זה זכה להצלחה רבה מבחינת מספר המשתתפים, השתתפותם האפקטיבית ושביעות רצונם מהנושאים שהוצגו ונדונו במפגש.

دورة استكمال للأئمة