קול קורא לקליטת חוקרים חדשים

קול קורא לקליטת חוקרים חדשים

תיאור התפקיד – ביולוגיה סינתטית/ ביוטכנולוגיה יישומית

המכון למחקר יישומי באגודת הגליל מכריז על שתי משרות של חוקרים בעלי תואר  PhDשיצטרפו לצוות החוקרים במכון לקידום מחקר יישומי בתחום הביולוגיה סינתטית ובביוטכנולוגיה מיקרוביאלית. המשימה העיקרית של שני החוקרים תתמקד בפיתוח וקידום תחומי מחקר יישומיים, תכנון, וביו-הנדסה של מערכות מיקרוביאליות/ צמחיות תוך שימוש בגישות ביולוגיה סינתטית/ביוטכנולוגיה יישומית לצורך פיתוח מוצרים בעלי ערך לשימושים בתעשיית המזון, הפארמה, החקלאות ואיכות הסביבה בתהליכים תעשייתיים כולל פרמנטציה…