צדק סביבתי

צדק סביבתי רואה בביטחון הסביבתי זכות יסוד שצריכה להתקיים באופן שוויוני לכלל האזרחים על מנת שיתקיימו בכבוד. מכאן צדק סביבתי פועל לקידום הערכים ואורח חיים מקיים, וכן מסנגר על זכותה של החברה הערבית להשגת צדק סביבתי.

צדק סביבתי פועל באמצעות שלוש אסטרטגיות שונות: העצמה, חינוך סביבתי והגברת מודעות; סנגור ומחקר.

 

מטרתו:

  1. הגנה על הזכויות הסביבתיות של החברה הערבית בישראל באמצעות סנגור. במרכז פועלים בשני מישורים: א. טיפול בתלונות אזרחים ערבים על מפגעים סביבתיים מקומיים. ב. סנגור בנושאים סביבתיים עקרוניים ברמה הארצית, למשל, בנושא מחצבות, גנים ציבוריים ועוד.
  2. הגברת המודעות של החברה הערבית לחשיבות אורח חיים מקיים וידידותי לסביבה באמצעות השתלמויות, הרצאות, סדנאות וקמפיינים ברמה הארצית.
  3. העצמת המוסדות וקבוצות האזרחים לפעולה בנושאי הסביבה השונים וזאת על ידי מתן ייעוץ וחינוך. בין היתר, המרכז עובד עם רשויות מקומיות ערביות, עסקים ומגוון רחב של קבוצות אזרחים (נשים, תלמידים, מורים, אנשי דת ועוד).
  4. קידום שיח עם הארגונים המקומיים, הארציים והבינלאומיים בנוגע לזכויות הסביבתיות של החברה הערבית בישראל.