סקר האלימות בחברה הפלסטינית בישראל, 2018

סקר האלימות בחברה הפלסטינית בישראל, 2018

בשנים האחרונות חלה עלייה דרסטית בהיקף תופעת האלימות בחברה הערבית בישראל שהפכה לנושא המרכזי בסדר היום הציבורי. ביטויי האלימות נפוצו כמעט בכל הישובים, שכונות המגורים, המוסדות הציבוריים ואף בבתים. כמעט בכל יום אנו עדים לאירועי אלימות ואף למעשי פשע שהביאו להרג אנשים והמעוררים חשש ופחד בקרב הציבור.
אגודת הגליל מאז היווסדותה, פעלה לשיפור איכות חיי האוכלוסייה הערבית הפלסטינית דרך מעקב ואיתור הצרכים הבריאותיים והסביבתיים, באמצעות המרכז לזכויות הבריאות והמרכז לצדק סביבתית, והרחיבה את פעילותה המחקרית דרך המרכז למחקר ופיתוח האזורי ומרכז "רכאז" למחקר חברתי יישומי. פעילות ענפה זו התבססה על האמונה בחשיבות האסטרטגית של המידע המבוסס והשימוש בו לצורך התכנון למען החברה הפלסטינית בישראל. ע"כ הוקם מרכז "רכאז" בכדי לספק מידע עדכני ומבוסס במגוון תחומי החיים של הפלסטינים בישראל; החברתיים, הכלכליים, הבריאותיים והסביבתיים. במשך חמש עשרה השנים האחרונות בוצעו ב"רכאז" מספר סקרים תקופתיים כגון הסקר החברתי כלכלי, סקר הרשויות המקומיות, וסקר הבריאות והסביבה.
כיום, אנו מתכבדים להניח בפניכם את ממצאי סקר האלימות בחברה הערבית שבוצע בשנת 2018. סקר זה הנו המשך לפעילות שלנו ומאמצינו להבין טוב יותר את המציאות של החברה הפלסטינית בישראל ולהעשיר את המידע אודותיה כבסיס לפיתוח וקידום תכנון אסטרטגי עתידי.
ייחודיותו של הסקר איננה רק בבחינת היקף תופעת האלימות בחברה אלא בכך שהוא בוחן את מידת הנטייה לשימוש באלימות והתנהגות אלימה בפועל. כמו כן הסקר מספק מידע שמאפשר לחוקרים ולמתכננים ניתוח מעמיק ויחסים בין הגורמים החברתיים, הכלכליים, החינוכיים והמשפחתיים בהקשר של האלימות וביטוייה.
תודתנו והערכתנו נתונות למנהל מרכז "רכאז" לשעבר ומנכ"ל אגודת הגליל כיום, מר אחמד שייח' מוחמד שהוביל את הפרויקט לצד חברי צוות החוקרים במרכז, ד"ר מוחמד ח'טיב וגברת סאוסן רזק מרג'יה על עבודתם המחקרית המקצועית והיסודית כדי להוציא את הפרויקט לאור ולפרסם את תוצאותיו. כמו כן, תודתנו נתונה לצוות הסוקרים שפעלו בשטח לאיסוף המידע ולכל חברי וועדת ההיגוי של הפרויקט על תרומתם בתכנון הסקר והליווי המקצועי לכל אורך הדרך.
בסוף, הערכתנו נתונה למרכז הפלסטיני לסטטיסטיקה על תרומתו ותמיכתו לפיתוח וחיזוק היכולות המחקריות למען קידום חקר החברה הפלסטינית בישראל ופיתוח תכנון אסטרטגי לצמצום ומיגור תופעות האלימות בחברה.

לסקר כנסו כאן ערבית ועברית