נשים ערביות ושוק העבודה

נשים ערביות ושוק העבודה

מסמך זה הוכן ע"י:  "רכאז" המרכז למחקר חברתי יישומי, אגודת הגליל.

מקור הנתונים: סקר הצעירים בחברה הפלסטינית בישראל, 2021. רכאז, אגודת הגליל.

שוק העבודה עובר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות ביחס לצעירים הפלסטינים בישראל כאשר אחוז ההשתתפות בשוק זה הגיע ל- 64.7% מכלל הצעירים בגיל 18-35 (77.8 בקרב הגברים ו- 51.1% בקרב הנשים). הממצאים מראים עלייה בהשתלבות הנשים הצעירות בשוק העבודה עם העלייה בגיל. בקבוצת הגיל 18-24, 28.7% מהנשים בתוך שוק העבודה ואחוז זה עולה ל- 70.4% בקבוצת הגליל 25-29 ומגיע ל-70.5% בקבוצת הגליל 30-35. מצד שני, 71.3% מהצעירות הערביות בגיל 18-24 הן מחוץ לשוק העבודה כאשר 59.9% אינן בשוק העבודה עקב לימודים או רצון להשקיע את זמנן בבית ולמשפחה.

להלן ממצאים עיקריים בנושא:

  • אבטלה: אחוז האבטלה בקרב הנשים הצעירות בישראל הינו 8.6% לעומת 7.7% בקרב הגברים, אחוז זה עולה בקבוצת הגיל 18-24.
  • היקף משרה: 25.8% מהנשים בשוק העבודה מועסקות במשרות מלאות, ואחוז זה עולה עם הגיל המגיע ל-46.3% מהנשים בקבוצת הגיל 30-35, ואילו 18.5% מהנשים מועסקות בהיקף משרה חלקית.
  • המקצועות ומקומות העבודה: 23.3% מהנשים עוסקות במתן שירותים ובמסחר, 6.9% בלבד מהנשים הן בעלות מקצוע (לעומת 42.6% מהגברים), מצד שני בולט אחוז הנשים הגבוה במקצועות האקדמאיים (12% נשים לעומת 6.8% בגברים) כמו כן במקצועות הטכניים (29.1% לעומת 9.8%) ובעבודות משרדיות (15.3% לעומת 2.4%).
  • דרגה בעבודה: נתוני הסקר מראים כי 83.9% מהצעירות הן שכירות, מתוכן 32.2% מועסקות כשכירות במגזר הממשלתי, 37.6% במגזר הפרטי שבבעלות ערבים ו-14.1% במגזר הפרטי שבבעלות יהודית. 13.8% מהצעירות הצהירו שהן עצמאיות (לעומת 14.2% מהגברים) לעומת זאת 2.4% מהצעירות הצהירו שהן מועסקות בעסקים משפחתיים ללא שכר.
  • הכנסה ותנאי עבודה: בכלל, ממוצע ההכנסה החודשית (נטו) לפרט מגיע ל- 6,979 ₪ עם הבדלים בין גברים ונשים, כאשר ממוצע ההכנסה החודשית בקרב הגברים עולה בשליש ממוצע ההכנסה החודשי בקרב הנשים (7,772 ₪ לעומת ה 5,775 ₪), באופן כללי ממוצע ההכנסה עולה עם הגיל ורמת ההשכלה עם הבדלים בין גברים ונשים, כך שנשים שלא סיימו ב"ס תיכון משתכרות בממוצע 4,311 ₪ לעומת 7,340 ₪ אצל נשים בעלות תואר ראשון ומעלה.
  • עבודה בתחום התמחות: יותר נשים עובדות בתחומי התמחותן (60.8%) לעומת הגברים (41.3%), 3.5% מהצעירות המומחיות לא מוצאות עבודה בתחום מומחיותן, ואף 34.7% לא התמחו.
  • המרחק ממקום העבודה: ממצאי הסקר מראים כי 26.7% מהצעירות עובדות במקומות עבודה בתוך יישובי המגורים שלהן או במרחק שאינו עולה על 1 קילומטר ממקום מגוריהן. לעומת זאת 44.6% מהם עובדות במקומות עבודה שבמרחק 2-10 ק"מ ממקום מגוריהן (לעומת 37% מהגברים).
  • מניעי העבודה בקרב הנשים: ממצאי הסקר מראים שהמניעים והגורמים המעודדים את הצעירות בגיל 18-35 ליציאה לשוק העבודה הם שונים כאשר 33.8% ציינו את התגמול הכלכלי כגורם המרכזי לעבודה ו- 24.6% ציינו את ההכשרה המקצועית שלהן כגורם המרכזי ליציאה לעבודה. בין המניעים הנוספים שהנשים ציינו כגורמים מרכזיים ליציאה לעבודה היו קרבת מקום העבודה לבית (20.3%), תמיכת המשפחה (10.1%), הרצון האישי (9.7%), זמינות מסגרת טיפול בילדים (1.2%) וזמינות תחבורה ציבורית לעבודה (0.2%).
  • –          48.6% מהנשים בעלות תואר ראשון ומעלה הצביעו על כך שההכשרה האקדמית שרכשו היא המניע המרכזי שלהן להשתתפות בשוק העבודה. לעומת זאת 54.4% מהנשים בעלות השכלה מתחת לתיכונים, 62.6% מבעלות השכלה התיכונית ללא בגרות, 44% מבוגרות תיכון עם תעודת בגרות ו- 35.9% מבעלות דיפלומה ציינו את התגמול הכלכלי כמניע מרכזי לעבודתן.