מציאות הנשים הערביות בישראל

מציאות הנשים הערביות בישראל

בעשורים האחרונים בלט תפקידו של התקציב ביצור פערים כלכליים ופוליטיים בין קבוצות האוכלוסייה השונות והתווית והגבולות של הפעילות הכלכלית ויצירת הסטטוס של קבוצות האוכלוסייה השונות

דוח זה מבקש להציג תמונת מצב כללית על מצבן של הנשים הערביות בישראל בעשור האחרון בתחום התעסוקה, החינוך והבריאות נוסף על תמורות העיקריות בתחולת העוני בקרב נשים ערביות בהשוואה לנשים היהודיות.

לקראת הדוח לחצו כאן