חברה נטולת איידס

חברה נטולת איידס

הסטטיסטיקה מראה על בורות ברורה בנושא האיידס בחברה הערבית, במיוחד בקרב בני הנוער. מכאן מרכז זכויות הבריאות באגודת הגליל פועל במשך שנים להעלאת המודעות לנושא האיידס בחברה הערבית. פרויקט "אגודה ללא איידס" נועד להעלות את המודעות לאיידס ולקדם את נושא חינוך המין בבתי הספר. הפרויקט כולל הרצאות מודעות לאיידס לתלמידי בתי ספר, פרסום סרטון וחוברת מודעות בנושא איידס.

 

פרסום 1

منشور 2