זכויות הבריאות

הזכות לבריאות היא זכות אדם בסיסית ע"פ החוקים והאמנות הבינלאומיים. למרות זאת, במציאות קיימים פערים גדולים במצב הבריאות ובשירותי הבריאות בין אזורים ואוכלוסיות ובעיקר בין המרכז והפריפריה ובין הערבים והיהודים. הפעילות שלנו בנושא  לאורך השנים, בשיתוף עם ארגונים ומוסדות שונים לאיתור ומעקב אחר פערים אלה ובחינת השירותים הניתנים לאוכלוסייה הערבית ומציעה פתרונות ברמות ההתערבות השונות; הארצית, האזורית והמקומית, לצד זה, תרמנו גם בתכנון, יישום והערכה של תכניות לקידום הבריאות בקהילה בנושאים בריאותיים שונים.  

במהלך השנים האחרונות השתתפנו בפיתוח תכנית רב תחומית ורב שנתית לבריאות החברה הערבית בישראל בהובלת האגף לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות. תוכנית זו אף מתבססת בחלקה על נתוני  "רכאז"  בתחום הבריאות והסביבה.

מטרות

  • 1. מעקב והערכה של שירותי הבריאות בחברה הערבית בישראל
  • 2. צמצום הפערים במצב הבריאות ובשירותי הבריאות בין האוכלוסייה הערבית והיהודית ובן אזור המרכז והפריפריה.
  • 3. פיתוח תכניות ופרויקטים לקידום הבריאות בחברה הערבית ולשיפור האוריינות הבריאותית דרך תכניות לחינוך לבריאות והדרכה.
  • 4. פיתוח שותפויות ועבודה משותפת עם מוסדות ופורומים ברמה המקומית והארצית לקידום הבריאות בכלל ובריאות האוכלוסייה הערבית בפרט.