חינוך מדעי של אגודת הגליל פועל לשם מינוף פרויקטים חינוכיים-מדעיים באוכלוסייה הערבית בפרפריה. לשם כך, מושקעים מאמצים רבים בבניית קשרים אקדמיים עם מכוני מחקר מקומיים כגון: מכון ויצמן למדע, מכון דוידסון ואוניברסיטת חיפה. וגם עם משרדי המדינה כגון: משרד החינוך, המדע, האנרגיה וכו'.

מצד שני, מאמצים רבים מושקעי בהגשת בקשות לממון מחקרים בינלאומיים, ולאחרונה (2019-2022) זכה המכון במחקר הממומן מהאיחוד האירופי  "Unity and diversity in society and nature", בד בבד עם הגשת בקשות מימון ממקורות ממשלתיים שונים. 

במטרה לפתח דמות התלמיד העתידי ולגבש אישיות בולטת היכולה להנהיג את החברה בעתיד הקרוב, ומתוך אימונה בשינוי היכול להתבצע דרך חינוך מדעי, חינוך מדעי של אגודת הגליל יוביל בפעילויות חינוכיות רבות כגון: חוגים, ימי שיא, יוזמות חינוכיות וכו'. 

הצוות של חינוך מדעי הם בעלי ניסיון יותר מ- 3 שנים בהפעלת תוכניות חינוכיות בשדה החינוך והקהילה, בהיקפים מותאמים ובהתאמה לקהל היעד והאוכלוסייה הערבית.

מטרות

  • קידום המחקר הבסיסי והידע התיאורטי בהוראה ולמידה של מדע וטכנולוגיה.
  • פיתוח אוריינות מדעית וטכנולוגית.
  • קידום המחקר והפיתוח של חומרי לימוד.
  • קידום המחקר והפיתוח של שילוב טכנולוגיות ידע מתקדמות בהוראה ובלמידה
  • פיתוח חדשנות ויזמות .
  • תמיכה בסטודנטים לתואר ראשון ,שני ושלישי במטרה שיתוף פעולה עם מוסדות במערכת החינוך ושיתוף פעולה עם הקהילה הבינלאומית.
  • קידום מדע בחברה הערבית (חינוך המדעי בבתי ספר, מורים ובקרב הציבור הרחב).
  • העשרת ההון האנושי בקהילה ע"י הנגשת הידע הקיים במכון.
  • פיתוח ספריה מדעית-חינוכית לשימוש המורים והמבקרים
  • חיזוק הקשרים בין המכון לקהילה.