המדינה מתעלמת מבריאותם של תושבי הגליל

המדינה מתעלמת מבריאותם של תושבי הגליל

יותר מחצי מיליארד שקל מצרכי הבריאות לטווח הקצר של הגליל על מנת לגשר על הפערים בין הצפון למרכז.

אגודת הגליל: משרד הבריאות השיג תקציב של ארבעה מיליארד שקל, אך הוא לא השקיע שום תקציב נוסף בגליל.

בעשר השנים האחרונות, אחוז החולים הערבים במחלות כרוניות הוכפל – ישנה הרעה במצב הבריאותי הכללי של החברה הערבית.

השבוע הוציא משרד הבריאות את דו"ח ועדת גרוטו לבחינת שירותי הבריאות בגליל. ועדה זו נפגשה לפני כשנתיים כדי לבדוק את רמת שירותי הבריאות בצפון והחליטה לסיים את עבודתה תוך 60 יום. עם זאת, הפער הגדול והפערים הגדולים שנחשפו האריכו את עבודת הוועדה במשך שנתיים והייתה עבור אגודה האגודה למחקר ושירותי בריאות מקטאר הגליל הערבי, בשיתוף עם עמותת שתיל והפורום האזרחי לפיתוח בריאות בגליל, ממלאים תפקיד מרכזי בליווי עבודת הוועדה על ידי מתן מידע, תצפיות והשתתפות פעילה בפגישות.

בנוסף, הדוח הדגיש את המחסור בכוח אדם בתחומים שונים. ראוי להזכיר שתכנית אגודת הגליל התקבלה להמיר את מחלקות הבריאות והתחזוקה הסביבתית במועצות המקומיות למחלקות בריאות המגדילות את המודעות ואת רמת הבריאות בעיירות הערביות בתחושה להוסיף ולהרחיב את היקף ותחומי עבודתה על ידי מינוי מומחים בתחום בריאות הציבור וועדת גרוטאו החליטה שמימון זה יהיה התפקיד הוא ממשרד הבריאות ומשרד פיתוח הגליל והנגב לרשויות בקנה מידה סוציו-אקונומי 1-5, כלומר רוב הכפרים הערביים. קבלת ויישום זה יתרמו לחיזוק הקשר בין משרד הבריאות לרשויות המקומיות הערביות. זה מכפיל את שיתוף השותפות ואת האחריות בין משרד הבריאות, הרשויות המקומיות ומשרדים ציבוריים רלוונטיים אחרים.

דו"ח זה נחשב למסמך רשמי המאשר את קיומם של פערים גדולים, בהתאם לדו"חות של אגודת הגליל, המצביעים על כך שאחוז החולים הערבים הכרוניים עלה בכ -100% בעשר השנים האחרונות וההידרדרות במצב הבריאותי הכללי של החברה הערבית.

בהקשר זה, אמר מר בכר עוואדה, מנכ"ל אגודת הגליל: "לאגודת הגליל יש תפקיד פעיל בוועדת גרוטו, כך שהיא פיקחה על עבודתה בשנתיים האחרונות, והיא שלחה הערות לדו"ח על ידי הכנסת השלכות מיוחדות על הקהילה הערבית, כמו הכנסת רשויות מקומיות ערביות ומחלקות הבריאות להמלצות אלה, ומימון מימון. משרה במרכז הבריאות. " הוא הוסיף: "דו"ח זה הוא הכרה בכל הפערים הבריאותיים הקיימים בין יהודים לערבים ובין המרכז לצדדים. זו הצלחה עבור אגודת הגליל ושותפיה בפורום הבריאות וצ'לה, ואנחנו נמשיך לפעול לפיקוח על התקציבים הנחוצים כדי לגשר על הפערים, זה ממש מצער שלמרות הגידול בכמות תקציב משרד הבריאות הוא ארבעה מיליארד שקל. המשרד לא הקצה שום תקציב לשיפור השירותים בגליל, וכעת לאחר שהשגנו מאמר רשמי הוא יפעל ללחץ על מעקב אחר התקציבים.