היערכות מדינת ישראל לשינוי אקלים – דוחות המנהלת

היערכות מדינת ישראל לשינוי אקלים – דוחות המנהלת

במסגרת פעילות המשרד להגנת הסביבה בתחום האקלים הופק דוח המנהלת להיערכות לשינוי האקלים. הדוח מציג את עבודתה של המנהלת לשינוי אקלים בשנים האחרונות, את מסקנותיה והמלצותיה להמשך ההיערכות של ישראל בתחום.

קבצים להורדה:

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/climate_change_adaptation_report_2021