הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות מאשר את תמיכתו במחקר המדעי עבור אגודת הגליל

הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות מאשר את תמיכתו במחקר המדעי עבור אגודת הגליל

מזכירות הועדה הארצית לראשי הרשויות המקומיות הערביות במדינה קיימה עבורה ישיבה מורחבת ויוצאת דופן במשרדי אגודת הגליל בשאפר עמר, ביום שלישי אחר הצהריים בתאריך 24/7/2018, במהלכה נדונו שורה של נושאים חשובים ומקיפים, שם נפתח הפגישה והונחה על ידי ראש הועדה הארצית וראש עיריית סכנין מאזן גאניים.

בתחילת הישיבה דנה מזכירות הועד הארצי בנושא הריסות בתים בסכנין, ובמדיניות הכוללת של הריסת בתים ערביים, שם הוחלט לדחות ולגנות את הריסת הבית ולשקול את מדיניות הריסת הבתים הערבים כפשע, והצורך להעלות את רמת האתגר וההתמודדות עם מדיניות זו, על ידי תמיכה ובביצוע החלטות הוועדה העליונה. כמו כן הוחלט לדחות את "החוק הלאומי", בהתחשב בכך כתוצאה "טבעית" ותוצאה ברורה של שורה של חוקים וחקיקות אחרונות המתעלות על הגזענות כלפי פשיזם, והודגש כי מדיניות הריסת הבתים הערבים היא אחד הביטויים החמורים של חוק "הלאומיות", ברמה הקיומית ולא רק למען זכויות אדם .. !!

אז, מנכ"ל אגודת הגליל, בכר עוואודה, בירך את הנוכחים והגיש סקירה מקיפה ומעמיקה על תפקידה של העמותה ועל מקומה וחשיבותם של מחקר מדעי שנערך בהיבטי חיים שונים, והדגיש את הצורך לתמוך במחקר ובתרומה המעשית שלהם לגלם, לאמץ ולפתח אותם … ומזכירות הוועדה החליטה בכך הקשר, אימוץ המחקר של אגודת הגליל, כאסמכתא מדעית וככלי מקצועי, עבור הועדה הארצית, רשויות מקומיות ערביות ומנהיגי ההמונים הערבים, ואישור ראשוני לתמיכה כספית בחברת הגליל, באמצעות הרשויות המקומיות הערביות, ולהפנות עניין זה למזכירות הוועדה הקטרית לאישורו הסופי J ואישור פרטים ומנגנוני יישום …

היזומה ומגילת הועדה הארצית לבחירות הרשויות המקומיות הערביות אושרו, כך שתעבוד לפרסום, הפצתו והפצתו בשיתוף ותיאום עם מספר גופים ומוסדות …

מזכירות הוועדה דנה בנושא ההכנות לשנה האקדמית החדשה, לאחר שהגדירה את הדרישות והצרכים של בתי ספר ומוסדות חינוך ערביים, בהשתתפות נציגי ועדת המעקב בנושאי חינוך ערבים. הוחלט להגדיר את המנגנונים למעקב אחר יישום תוכנית הפיתוח לחמש שנים לחברה הערבית, בהתאם להחלטת הממשלה מס '922, באמצעות הצוות המקצועי של הועדה הארצית.

בנוכחותם והשתתפותם של נציגי משרד השוויון החברתי ורשות החירום הלאומית, נדונה סוגיית פיתוח וחיזוק החסינות של ערים וכפרים ערביים במדינה, צרכיהם ומידת ההכנות שלהם למקרי חירום, כמו מלחמות ואסונות טבע.

והועדה הארצית גינתה בתוקף את ההתקפה האחרונה על ראש הקהילה המקומית כפר יאסיף, אווני תומא, ואישרה את דחייתה והכחשתה מההתקפות הכוללות על ראשי הרשויות המקומיות והציבור שנבחר, ודרשה מהמשטרה לשאת באחריותה.

מזכירות הוועדה הקטרית החליטה, שוב, פה אחד, לאשר כי הועדה הארצית היא אחד הרכבים העיקריים ומייסדת ועדת המעקב הגבוהה יותר, והיא נדרשת להישאר כפי שהייתה שותפה בקבלת החלטות וביצוע, וקראה לנחיצות של תיאום מראש עם הועדה הארצית והזמנתה, באופן רשמי, באמצעות לשכת הועדה הארצית, לכל ישיבה רגילה או חירום, וקראה לאישור מנהל לשכת הועדה הארצית בצורה פורמאלית וישירה, כנציג ועדת קטרי במסגרת ועדת המעקב העליונה, בעיקר בגופי המנהלים כמו מזכירות הצוות של הצדדים ורכבי ועדת המעקב … !!