הדו"ח השנתי של אגודת הגליל מסכם את הנתונים לשנת 2018

הדו"ח השנתי של אגודת הגליל מסכם את הנתונים לשנת 2018

האוכלוסייה הפלסטינית בישראל (למעט ירושלים והגולן) מוערכת באמצע 2018 בכ -1.5 מיליון, כאשר רובם מתגוררים בגליל בכ- 51% וכ- 32% באזור המשולש ובערי החוף הפלסטיניות, בעוד 17% בנגב, מחציתם בכפרים לא מוכרים. מאת ישראל.

החברה הפלסטינית בשטחים של 48 היא עדיין ילד צעיר מאוד למרות השינויים הדמוגרפיים בעשור האחרון. הגיל החציוני הוא 22 שנים, לעומת 19 לפני עשור. מנגד, נצפתה עלייה בשיעור הקשישים מגיל 65 ואילך, והגיעה ל -4.4% לעומת 3.2% לפני עשור.

המצב החברתי :

אחוז הזוגות הנשואים בחברה הפלסטינית בשטחים של 48 (15 שנים ומעלה) הוא 58.9% מהגברים לעומת 60.8% מהנשים. אחוז הגירושים בקרב זוגות נשואים עלה ל -2.9% לעומת 2.1% בשנת 2007.

ראוי לציין כי גידול עדיין נפוץ, 24.0% מכלל הנישואים מתקיימים בנישואיהם של קרובי משפחה מדרגה ראשונה, ואילו שיעור היחסים של מערכת יחסים אחרת (כולל תואר שני ויחסי קרובי משפחה אחרים) הוא 17.7%.

אדמה ויישוב:

פלסטינים ב -48 אדמות סובלים ממחסור חריף ומחמיר באדמות בכלל, ואלה שהוקצו לבנייה בפרט. אחוז המשפחות הסטטיות בדיור פרטי ובבתים עצמאיים על חלקת אדמה ירד ל -53.0% לעומת 73.2% בשנת 2007.

45.2% מהמשפחות הפלסטיניות ב -48 האדמות זקוקות לפחות ליחידת דיור אחת בטווח הקצר ובחמש השנים הבאות, ואחוז זה עולה ל 59.5% לטווח הארוך בעשר השנים הבאות. מצד שני, ברור כי המשפחות הפלסטיניות אינן מסוגלות לספק את צרכי הדיור שלהן, שכן ברור כי 67% מהמשפחות הזקוקות ליחידה אחת לפחות בטווח הקרוב אינן יכולות לספק זאת, והאחוז יורד מעט בטווח הארוך בכ- 55.2%.

מתקנים ציבוריים:

משפחות פלסטיניות בישראל סובלות ממחסור חריף במתקנים ציבוריים, למשל, רק 46.9% יש גני שעשועים ופארקים ציבוריים לשימוש בעיירותיהם, ו -62.1% יש גני שעשועים לילדים.

עבודה והשתתפות נשים בשוק העבודה:

לפני עשור היה שוק העבודה עובר שינויים ניכרים בקרב פלסטינים בשטחי 48, בגלל העלייה הבולטת בשיעור ההשתתפות של נשים פלסטיניות בשנים האחרונות. שיעור ההשתתפות הנוכחי של נשים בשוק העבודה היה 32.9% לעומת 18.9% בשנת 2007. ראוי לציין כי שיעור האבטלה ירד ל -3.7% בשיעור הכללי, בשיעור של 6.6% בקרב נשים לעומת גברים של 2.2%.

עיסוקים ומלאכה:

59.2% מהגברים הפלסטינים עובדים במלאכה ועבודות יד, ואחוז זה עולה בהשוואה לשנת 2007, אז הגיע ל 50.4% באותה עת, ואילו אחוז הגברים העובדים במכירות ושירותים ירד ל 14.2% לעומת כ 17.0% בשנת 2007, ואילו אחוז הגברים העובדים במכירות ושירותים במקצועות אקדמיים הגיע ל 6.5% ואחוז הטכנאים והמומחים 4.3%. באשר לנשים, אחוז הטכנאים והמומחים היה 29.4% לעומת 28.4% בשנת 2007. באשר לאקדמיות, אחוזם ירד ל -7.3% לעומת 15.0% לפני עשור, כתוצאה מהשפעת מספר גדול של נשים שנכנסו לכוח העבודה. באשר לסניפים כלכליים, 32.2% מהגברים הפלסטינים עובדים בסניף הבנייה. באשר למקצוע ההוראה, מדובר בענף הכלכלי הנפוץ ביותר בקרב נשים, שכן האחוז הגיע ל -31.1%, ענף הסחר הוא 26.1%, ענף שירותי הבריאות הוא 16.3%, לשם השוואה אנו מוצאים שינויים בולטים בעשור האחרון, ובהשוואה לשנת 2007 יש ירידה בענף החינוך, שם האחוז היה אז 45.1% לעומת עלייה משמעותית בענף הסחר, שם הגיע ל -11.9%, ועלייה בענף שירותי הבריאות מ -9.4% באותה תקופה.

רמת החיים וסך ההוצאות של המשפחה הערבית

ההכנסה החודשית הממוצעת נטו של המשפחה הפלסטינית בארצות 48 היא כ- 10,733 ש"ח. ההוצאה החודשית הממוצעת למשק הבית הייתה 9,340 שקל. משפחות פלסטיניות מוציאות רבע מהוצאותיהן (26.2%) על אוכל, שתייה וירקות, בסכום של 1,819 שקל, בעוד שתחבורה משמעותית 17.0% ו -3.9% לאמצעי התקשורת. זה מציין עלייה בהיקף ההוצאות על תחבורה ותחבורה, לעומת 2007, כאשר האחוז כמעט הוכפל, מכיוון שהוא הגיע ל -10.3% בזמן. יש לציין כי שאר ההוצאות של המשפחה הערבית מתבצעות על פי החלוקה הבאה: בגדים ונעליים 6.3%, מים, חשמל, גז וביוב 9.0%, חינוך 6.2%, ושירותים וביטוח בריאות הגיעו ל -4.0%. ואילו טבק וסיגריות היוו 5.2% מההחלפה, והאירועים החברתיים הסתכמו ב -2.1%, ואילו ההלוואות היוו 6.4% מכלל החילופים של המשפחה הערבית.

אוריינות וחינוך

שיעור האוריינות הכללי בקרב האוכלוסייה הפלסטינית בישראל (15 שנים ומעלה) היה 96.4%. יחס ההרשמה לחינוך העל-תיכוני (מכללות ואוניברסיטאות) גבוה יותר בקרב נשים מאשר אצל גברים. שיעור ההרשמה לחינוך העל-יסודי הגיע ל 8.8% בממוצע, 6.1% בקרב גברים ו 11.5% בקרב נשים. באשר לתעודות להשכלה גבוהה, אחוז האנשים בעלי תואר אקדמי או פחות מתואר אוניברסיטאי (תואר ראשון) הגיע ל -3.3%, ואחוז בעלי התואר הראשון ומעלה היה כ- 9.1% (8.5% בקרב גברים ו -9.8% בקרב נשים). ההתמחות הנפוצה ביותר בקרב נשים היא מדעי החינוך והכנת המורים, וכ- 37.6% מהן הן בעלות תארים מתקדמים בתחום זה ואילו היחס הגברי הוא 13.5. יש עלייה בבחירת מדעי החינוך והכנת המורים בשנים האחרונות, במיוחד בקרב גברים בהשוואה לשנת 2007, מכיוון שהיחס הגיע ל 20.3% בממוצע הכללי לפני 10 שנים, ב 5.3% בקרב גברים ו 36.1% בקרב נשים, בעוד 18.4% מהנשים בחרו במקצועות העזר הרפואי כתחום בהתמחותם, לעומת 8.6% בשנת 2007. עיסוקי ההנדסה דורגו על ידי