אגודת הגליל –האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות

 

אגודת הגליל הינה ארגון מקצועי, וותיק וחלוץ שהוקם בחברה הערבית בשנת 1981 .האגודה הוקמה במטרה לשפר את התנאים הבריאותיים והסביבתיים של האוכלוסייה הפלסטינית בישראל ולקדם את יכולת מיצוי זכויותיה בתחומים אלו באמצעות פיתוח המחקר המדעי, פיתוח טכנולוגי, קידום הבריאות פעילות קהילתית וקידום מדיניות ברמה המוניציפלית והארצית.

האגודה מעסיקה קבוצה גדולה של מומחים בתחומי הבריאות, הסביבה, המחקר המדעי המדויק והמחקר החברתי היישומי.

 אגודת הגליל היא גוף מקצועי, לא פוליטי ולא מפלגתי מוביל בתחומי הבריאות והסביבה ומהווה מקור למידע, ידע ושיתופי פעולה עם הציבור הרחב ובכלל זאת חוקרים, תלמידים, סטודנטים, בתי ספר, רשויות מקומיות, ארגוני חברה אזרחית, משרד הבריאות, מוסדות אקדמיים ומכוני מחקר. אגודת הגליל מוכרת בחברה הערבית ובקהילת המחקר כמובילה ומקדמת מחקר מדעי אקדמי בתחומים ביוטכנולוגיים שמטרתם קידום פתרונות לבעיות סביבתיות כמו פסולת שמן זית , טיהור שפכים תעשייתיים, צמחי מרפא, ביו אנרגיה.