אגודת הגליל התחילה לבצע מחקר מסיבי על אלימות בחברה הערבית

אגודת הגליל התחילה לבצע מחקר מסיבי על אלימות בחברה הערבית

אגודת הגליל ביצעה לאחרונה מחקר שדה וסקר מקיף על אלימות קהילתית ופשע בקהילה הערבית. זה בעקבות עבודתה במשך שנים במעקב ובקרה על התנאים החברתיים, הכלכליים והבריאותיים של החברה הפלסטינית שלנו במדינה. העמותה עוקבת ומחקרת תופעות חברתיות בוערות ודחופות בעיירות ובכפרים הערביים שלנו. אנו מזכירים כאן אלימות.

אלימות היא תופעה מסוכנת המאיימת על קשרי הגומלין והחוסן של החברה שלנו ומעמידה אותה על סף התמוטטות.

באמצעות יישום מחקר זה, האגודה הגלילית מנטרת ומנתחת את המידע בתחילה ואז משתמשת בו כדי להוות בסיס מרכזי בבניית תכניות  אסטרטגיות ולהעמיד את הפתרונות הנכונים ולהעמיד אותם על סדר היום של מקבלי ההחלטות, בכדי להיות מסוגלים לפקח על המשאבים הדרושים ולהעסיק אותם בכיוון הנכון לקראת שינוי.

ראוי להזכיר כי הוא יסייר במדינה, שנסקר על ידי אגודת הגליל, כדי לעקוב אחר תופעה זו, אנו מאחלים מהקהל לשתף פעולה ולחלוק את המידע הנדרש ולתרום להישג חשוב זה אשר יתרום לשינוי המצב הנוכחי. אנו מתחייבים לשמור על סודיות מוחלטת של כל המידע שיימצא תחת פיקוח.