אגודת הגליל מתחילה ליישם מחקר מקיף על קורונה והשלכותיו על החברה הערבית

אגודת הגליל מתחילה ליישם מחקר מקיף על קורונה והשלכותיו על החברה הערבית

02.09.2020

בימים האחרונים התחילה אגודת הגליל לבצע מחקר מקיף אודות מגפת קורונה בקהילה הערבית, כהמשך לפעילותה הרציפה במעקב ובקרה אחרי המצבה החברתי, הכלכלי והבריאותי של הקהילה הפלסטינית במדינה.

לאור ההתפשטות האחרונה של המגיפה בארץ בכלל ובקהילה הערבית בפרט, קיימת חשיבות רבה לביצוע מחקרים מדעיים במטרה לפקח ולנתח מידע ואז להשתמש בו כדי להוות בסיס מרכזי בבניית תוכניות אסטרטגיות, הצעת פתרונות נכונים והעמדתם על סדר היום של מקבלי ההחלטות ומעקב אחר המשאבים הדרושים והפעלתם בכיוון הנכון. לקראת שינוי.

ראוי לציין כי מחקר זה מתבצע באמצעות ראיונות טלפוניים אישיים הכוללים מדגם מורכב של יותר מ 1500- אנשים המייצגים את כל פלחי החברה שמעבר לגיל 18 שנים ובכל האזורים הגאוגרפיים.

מכיוון שאנו רואים את החשיבות הגבוהה ביותר של מחקרים מדעיים מאורגנים בחברה הערבית שלנו, אנו צופים מהאנשים בחברה  להשיב למחקרים כאלה על ידי מענה ומסירת מידע לטובת חברה הערבית .

 נותר לציין כי צוות המחקר מורכב מד"ר. מוחמד חטיב (מוביל המחקר), דר. איבון מנסבאך, מר אחמד אל שיח 'מוחמד (מנכ"ל העמותה), גב' דואה זייד (רכזת מחקר).