אגודת הגליל משיקה את הכנס המדעי השנתי לשנת 2019

אגודת הגליל משיקה את הכנס המדעי השנתי לשנת 2019

10.10.2019

אגודת הגליל, במסגרת המכון למחקר יישומי, קיימה את הכנס המדעי השנתי שלה,ביום חמישי, 10 באוקטובר 2019. הכנס שאף למימוש שתי מטרות: הראשונה, הצגת ההתפתחויות והתוצאות האחרונות של המחקר המדעי השוטף בעמותה, והשנייה, העצמת חשיבות המחקר המדעי בחברה הערבית, במיוחד בקרב הדור הצעיר, לאור התנאים החברתיים הקשים שהחברה סובלת מהם, כמו התפשטות תופעת האלימות. מכאן, הוחלט באמצעות ועידה זו לשפוך אור על היבט אחר חשוב ומבריק בחברה הערבית, שעשוי להבליט את היכולות המדעיות האדירות הקיימות בחברה הערבית למרות הנסיבות הקשות. 

בכנס השתתפו חוקרים, מפקחי מדעים וסביבה, בנוסף למורים בבתי ספר בחטיבות העליונות.

מר אחמד אלשיך, מנכ"ל אגודת הגליל, פתח את הכנס בברכה לקהל הנכבד. בדבריו אמר שאגודת הגליל משקיעה מאמצים על מנת לקרב את המדעים ושיטות החקר המדעי לתלמידים בבתי הספר ולמורים, באמצעות כנסים, השתלמויות ופעילויות אחרות רבות שהעמותה מציעה. בהקשר זה, החוקרת ד"ר מנאל חאג' זארובי (המנהל המדעי של אגודת הגליל) דיברה על חשיבות שפיכת אור על ההיבט המחקרי המדעי, ועל היכולות הקיימות בחברה הערבית בתחום זה, אשר מהווים היבט חשוב ויסודי בחברה, במיוחד שמחקרים אלה נבנו על בסיס סוגיות וצרכים העומדים בפני החברה הערבית, כמו זיהום סביבתי, מי שפכים ונושאים שונים אחרים, שהמרכז עוסק בהם בכוונה למצוא פתרונות מתאימים להם.  היא גם הוסיפה: "אנו צריכים לחזק את הצד המדעי והמחקרי בקרב תלמידינו בבתי הספר, באמצעות השתתפות המורים בכנסים מסוג זה, מאחר והם מהווים אמצעי הקשר בין החוקרים באגודת הגליל לתלמידים." 

ד"ר סארי עאסלה (חוקר באגודת הגליל, רכז ומתאם פעילויות הכנס) אמר: מה שמייחד את הכנס הזה השנה הוא קיומן של הפעילויות והסדנאות החדשות, שאכן ניתן ליישם אותן בבתי הספר בקרב התלמידים, בנוסף להצגת פוסטרים למחקרים שנערכו במרכז.

בכנס הוצגו מספר הרצאות ופוסטרים של מחקרים מדעיים שונים. בנוסף להצגת עבודות מחקר לתלמידי התואר השני והשלישי סביב השפעת התפשטות החמצן על קבוצות של חיידקים מחמצני חנקן, בתוך מערכת ביולוגית לחמצון חלקי של חנקן. המחקר הוצג על ידי גב' אנואר מסאלחה (סטודנטית לתואר שלישי ועוזרת מחקר באגודת הגליל). מחקר אחר הציגה גב' סאברין חאג' עוואד (סטודנטית לתואר שני ועוזרת מחקר באגודת הגליל) וכותרתו "הכנת סביבה תזונתית מעקר זיתים לפיתוח חיידקים ושמרים המשמשים בתעשייה". הכנס גם כלל הצגה לחקר הקשר בין מערכות טיפול בשפכים לבין התפשטות גנים וחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה בסביבה, ההצגה ניתנה ע"י ד"ר ג'רייס ג'דעון (חוקר באגודת הגליל).