אגודת הגליל מארחת קבוצות של תלמידים ערבים חלוציים בישראל

אגודת הגליל מארחת קבוצות של תלמידים ערבים חלוציים בישראל

01.01.2020

המשך לעידוד בני החברה הערבית בישראל להטמעת מושגי המחקר המדעי ופיתוח הרצון לחקור בקרב הדור הצעיר, מרכז המחקר והפיתוח האזורי (מו"פ אגודת הגליל) ארח במהלך חופשת הקיץ מספר רב של קבוצות תלמידים, במסגרת מחנות המדע המאורגנים על ידי עמותות ומרכזים שונים; האחרון שבהם היה מכון אל-רוואד להשכלה גבוהה. מרכז המחקר, בשיתוף עם מכון אל-רוואד, ארח תלמידים חלוצים מכפרים וערים שונים, במטרה לחשוף אותם לנושאים ותחומים מדעיים העשויים לעזור להם בבחירת מקצוע הלימודים שלהם באוניברסיטה.

במהלך פעילות זו מרכז המחקר הציג, במסגרת תכנית חינוכית ומדעית אינטנסיבית, מספר הרצאות וניסויים מדעיים העוסקים בסוגיות עולמיות הנובעות מזיהום סביבתי חמור המלווה להתפתחויות האנושיות בתחומי התעשייה בפרט. הדגש היה על ההשלכות השליליות של זיהום אוויר המאיימות על קיומם של מינים שונים על פני כדור הארץ.

האורחים שמעו דיון פאנל הקשור לסוגיית שינויי האקלים וההתחממות הגלובלית הכרוכה בו, פגיעה במגוון הביולוגי, עליית מליחות הקרקע והמדבור. בנוסף, התלמידים השתתפו בסיור לימודי והתמצאות במעבדות האגודה, וכן ניסויים מדעיים בחקר הנזקים כתוצאה משינויי האקלים.