אגודת הגליל דורשת ממשרד הבריאות לערב אנשי מקצוע ערבים
בתפקידים אדמיניסטרטיביים במשרד הבריאות

אגודת הגליל דורשת ממשרד הבריאות לערב אנשי מקצוע ערבים
בתפקידים אדמיניסטרטיביים במשרד הבריאות

הנדון: הצורך האקוטי בייצוג החברה הערבית במוקדי קבלת ההחלטות במשרד הבריאות


אגודת הגליל, בשותפות עם מספר עמותות בחברה , סיכוי, רופאים לזכויות האדם, והאגודה לפיתוח הבריאות בחברה הערבית, שלחו מכתב למשרד הבריאות, ודרשו כי יש ליישם את ההנחיות של קופת החולים ואת הדו"ח נגד גזענות שהוציא משרד הבריאות הקשורים לצורך בייצוג הולם של הקהילה הערבית בתפקידים מנהליים במשרד הבריאות ובמרכזי קבלת ההחלטות.

למסמך המלא :