אגודת הגליל במסגרת פרויקט DECOST

אגודת הגליל במסגרת פרויקט DECOST

אגודת הגליל הינה שותפה במחקר הDECOST-Decentralized Composting in Small Towns   אשר ממומן ע"י תוכנית ה ENI-CBC-MED EU. פרויקט DECOST נועד לניהול פסולת אורגנית ע"י שילוב מערכות קומפוסטציה ביתית וקהילתית למחזור פסולת אורגנית והפיכתה לדשן לשילובו בחקלאות עירונית.

התפקיד של אגודת הגליל במסגרת פרויקט DECOST הינו לבצע ניתוח שוק ובחינת היעילות הכלכלית סביבתית של הטמעת מערכות קופוסטסיה ביתית וקהילתית לעומת החלופות הקיימות. על סמך הנתונים הרלוונטיים של עיריית שפרעם בכל מה שקשור לכמות יצור פסולת, הפרדה, איסוף ושינוע לאתרי הטמנה וכו', תפותח במסגרת הפרויקט תוכנית עסקית שתהיה מעין קו מנחה להעברה ושכפול של תוצאות הפרויקט גם לערים אחרות בעתיד.