תכנית הערכות לשינויי אקלים

26.3.2022

כפר סבא נערכת לשינויי האקלים!

קיים קונצנזוס מדעי בנוגע להתחממות כדור הארץ ולכך שפעילות בני האדם היא האחראית לכך. בעקבות שלושת העשורים האחרונים, שהיו החמים ביותר על פני כדור הארץ, עולות ומתחזקות ההערכות המדעיות לחומרת השלכות שינויי האקלים, ביניהן עלייה בתכיפות גלי חום קיצוניים, בצורות ממושכות, התגברות אירועי קיצון והצפות, פגיעה במערכות אקולוגיות ועוד. מניתוח מגמות אקלימיות בכלים מחקריים, עולה כי המזרח התיכון, ובתוכו ישראל, הוא Hot Spot בשינויי אקלים. ההשלכות הצפויות משפיעות ויוסיפו להשפיע על כלל האוכלוסייה, אך בעיקר על אוכלוסיות פגיעות. 

היערכות עירונית לשינויי אקלים היא קריטית ליכולת העירונית להסתגל למצב החדש, לספק לתושבי העיר כלים להתמודדות עמו ולצמצום נזקים.

להמשיך קריאה :

https://www.kfar-saba.muni.il/2320/