היערכות מדינת ישראל לשינוי אקלים – דוחות המנהלת

22.4.2021

במסגרת פעילות המשרד להגנת הסביבה בתחום האקלים הופק דוח המנהלת להיערכות לשינוי האקלים. הדוח מציג את עבודתה של המנהלת לשינוי אקלים בשנים האחרונות, את מסקנותיה והמלצותיה להמשך ההיערכות של ישראל בתחום.

קבצים להורדה:

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/climate_change_adaptation_report_2021